Rok szkolny 2022/2023


Banaś – Pastyrzak Karolina – pedagog specjalny

Bąk Anna  – nauczycielka wychowania przedszkolnego, dyrektor

Bigos Aldona – nauczycielka wychowania przedszkolnego

Drozd Ewa - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog

Dworzańska-Bobko Katarzyna – nauczycielka matematyki

Furtak Łukasz – nauczyciel religii

Gurgacz Ewelina -  neurologopeda

Herbut Lucyna – nauczycielka wychowania fizycznego

Kabala Aleksandra - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, geografii

Kielar Ewelina- nauczycielka języka angielskiego

Koczera Małgorzata - nauczycielka wychowania przedszkolnego

Kornasiewicz Daniel – nauczyciel muzyki, plastyki

Kozimor Andrzej – nauczyciel wspomagający

Majka Anna - nauczycielka wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający

Mazur Monika - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Ostrowicka Joanna -  nauczycielka biologii, chemii, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie, doradztwa zawodowego

Papisz –Żyłka Renata – nauczycielka języka niemieckiego, nauczyciel wspomagający

Preisner-Rakoczy Renata – nauczycielka języka polskiego, nauczyciel wspomagający, wicedyrektor

Serafin Artur – nauczyciel historii, wosu, wychowania fizycznego

Sokołowski Piotr – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wspomagający

Starego Daniel- nauczyciel fizyki, informatyki, techniki

Szypak Małgorzata - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Wal Katarzyna - psycholog

Wójcik –Stabryła Sylwia – bibliotekarz, oligofrenopedag

Zagórska Dorota -  nauczycielka języka polskiego