105. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości


W blasku uroczystości, upamiętniającej 105. Rocznicę Odzyskania przez Polskę  Niepodległości, nasi uczniowie, pod kierunkiem pani Sylwii Wójcik – Stabryły, zainicjowali uroczysty konkurs poezji, aby oddać hołd naszej Ojczyźnie. Sala stała się  więc świątynią słów, a uczestnicy, natchnieni duchem wolności, wplatali emocje w recytowane wiersze.  W tym konkursie poezji o Polsce, dusze  młodych artystów tańczyły na strunach słów, układając je jak  kunsztowną choreografię. Każdy werset był jak kwiat, rozwijający się na polu wolności, nasycony aromatem miłości do Ojczyzny. Jury, zatopione w morzu poetyckich arcydzieł, miało trudne zadanie wyłonienia tych najbardziej godnych uwagi. Jednomyślne uznanie zarówno ze strony jury, jak i widzów, dodało wartości temu wydarzeniu, czyniąc je jeszcze bardziej inspirującym. Poetycka uczta, wzbogacona pieśniami patriotycznymi, stanowiła nie tylko hołd dla Niepodległej, ale i wyjątkowe święto miłości Ojczyzny.