Bądź jesienią bezpieczny na drodze


Rozstrzygnięcie konkursu
Bądź jesienią bezpieczny na drodze

Gmina Bukowsko wraz z Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej zorganizowała konkurs "Bądź jesienią bezpieczny na drodze" realizowany w ramach projektu pt. "Świadomy więc bezpieczny" finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.
Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, noszenia odblasków lub kamizelek odblaskowych, upowszechnianie i rozwój wiedzy na temat zachowań w ruchu drogowym jako pieszy/rowerzysta z zastosowaniem obowiązkowych elementów bezpieczeństwa.
Na konkurs wpłynęło 59 prac w 4 kategoriach wiekowych, w tym27 prac plastycznych w formacie A3 uczniów klasy czwartej z naszej szkoły dostarczono do Urzędu Gminy w Bukowsku.
 
W kategorii szkoła podstawowa klasy IV-VI
I miejsce: Jagoda Balwierczak
II miejsce: Patrycja Drozd, Kinga Kabala
III miejsce: Aleksandra Duduś, Milena Kozimor
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
 

Po odbiór nagród zapraszamy w dniu 26 listopada 2023 podczas Kiermaszu Kultury Wołoskiej o godz. 13.00 (plac przy magazynach w Bukowsku). Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę.


Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom !!!

Źródło: https://bukowsko.pl/art/2377/rozstrzygniecie-konkursu-badz-jesienia-bezpieczny-na-drodze#img