Sprytni-MAT-EKO-logiczni ruszyli dziś do akcji!!


Na terenie Dworu Wola Sękowa odbyła się gra terenowa. Uczestnicy w drużynach mieli za zadanie posługując się mapą odnaleźć 9 punktów, w których znajdowały się zadania o tematyce matematyczno - przyrodniczej związanej z terenem parku. Ponadto zawodnicy musieli zadbać o dobry czas i wykonać zadanie bonusowe- odnaleźć jak najwięcej kasztanów, żołędzi lub owoców platanu. Drużyny przyjmowały różne strategie, tak, by jak najlepiej sprostać wyzwaniom. Uczestnicy dzielili się zadaniami, planowali i uzupełniali nawzajem . W atmosferze zdrowej rywalizacji i w dobrych humorach podsumowaliśmy grę i już planujemy kolejne Projekt dofinansowała Fundacja mBanku. Dziękujemy za wsparcie rodzicom. Szczególne podziękowania kierujemy do p.Ewy Gawrysiak - Czapli, której piękne projekty dyplomów i logo ozdobiły już po raz trzeci nagrody dla dzieci. Dziękujemy też właścicielom Dworu Wola Sękowa za użyczenie miejsca