Dzień Nauczyciela


W blasku słoneczników, pod kopułą wiedzy i mądrości, rozbrzmiewały dzisiaj oklaski, nagradzające występy uczniów  i  absolwentów oraz  honorujące ideę siewców światła w młodych umysłach. W tę doniosłą rocznicę, 250 lat od powołania Komisji Edukacji Narodowej, drzwi naszej szkoły otworzyły się na refleksje, wspomnienia i uznanie. To był dzień, który oddał hołd nie tylko nauczycielom, ale także idei edukacji jako fundamentu rozwoju społeczeństwa. To święto, które przypomniało nam, że nauczyciele są niezastąpieni, a wiedza, którą przekazują, jest skarbem, który przetrwa  wieki. Niech ta 250. rocznica Komisji Edukacji Narodowej będzie inspiracją do kontynuowania edukacyjnej misji, aby przyszłe pokolenia mogły stąpać po ścieżkach wiedzy.