Powitanie Lata


Powitanie Lata, czyli wspólna wakacyjna impreza organizowana przez Zespół Szkół w Nowotańcu, stała się okazją do podsumowania projektu „Sprawdź, co w Tobie drzemie”, finansowanego ze środków PZU, a realizowanego w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku, którego celem nadrzędnym było wsparcie inicjatyw edukacyjnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez rozwijanie ich zainteresowań, pasji i kreatywności. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy partnerzy projektu, uczniowie, nauczyciele i rodzice, którym oficjalnie i serdecznie podziękowaliśmy za współpracę przy realizacji projektu, który opierał się na założeniu, że każdy uczeń posiada unikalne talenty i pasje, które należy odkryć i rozwijać. Powitanie Lata, to wydarzenie, podczas którego pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, a także licznie powracający absolwenci, wspólnie spędzali czas, tańcząc, śpiewając, uczestnicząc w sportowych rywalizacjach i licznych zabawach. Podziwiali również występy uczniów, które były pokłosiem zajęć prowadzonych w ramach projektu.


Załączniki: