Warsztaty finansowane przez Fundację PZU


Uczniowie klas 3-6 biorą udział  w warsztatach  zarządzania czasem, organizacji i podnoszenia efektywności pracy oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.  Ich celem jest uświadomienie barier utrudniających skuteczne zarządzanie sobą w czasie oraz analiza „rozpraszaczy”, poznanie zasad efektywnej współpracy, poznanie metod ustalania priorytetów, planowanie własnej pracy. Uczniowie dowiadują się jak maksymalnie wykorzystywać swój umysł, poznają krzywą wydajności dobowej, rolę przerw i relaksu oraz koncentracji w toku nauki. Poznają sposoby  radzenia sobie w sytuacji konfliktowej.