Uczymy się angielskiego


W Placówce Wsparcia Dziennego – „Dziecięca Alternatywa” w Nowotańcu, od listopada prowadzone  są lekcje języka angielskiego dla podopiecznych. Dzieciaki z zapałem i radością  w oczach utrwalają, bądź poznają wiadomości i doskonalą umiejętności. Były już kolory, nazwy członków rodziny, dni tygodnia, zabawek i zawartości uczniowskiego piórnika. Dzieciaki z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia.