XXI Dzień Głośnego Czytania


Dzień ten wymyślono, żeby stworzyć ludziom okazję do czytania, wspólnego słuchania, a przede wszystkim do spotkania i przeżycia różnych historii. W naszej szkole wybraliśmy w tym roku hasło „Czytanie dla pokoju”, nawiązujące do obchodzonego niedawno Światowego Dnia Pokoju oraz zbliżającego się Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod tym samym hasłem. Kardynał Stefan Wyszyński powiedziała kiedyś „ Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”, dlatego na naszym spotkaniu czytaliśmy historie, w których człowiek, jego zdrowie, życie i podstawowe prawa są najważniejsze. Najmłodsi poznali małego Adasia, który uratowałżycie swojej starszej sąsiadki, dzięki serdeczności i życzliwemu zainteresowaniu drugą osobą. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wysłuchali historii Szymona Baumana, żydowskiego dziecka, uratowanego przez IrenęSendlerową i współpracujących z nią ludzi wielkiego serca. Czwarto i piątoklasiści śledzili losy rodziny, która uciekała do Polski przez okrucieństwami trwającej wojny na Ukrainie. Najstarsi zaś poznali pakistańską dziewczynkę, Malalę, która nie bała się przeciwstawić talibom i głośno domagała się prawa do nauki dla dziewczyn. Wszystkie te opowieści niosą ważne przesłanie: że wystarczy jeden dobry, wrażliwy człowiek, żeby odmienić czyjś los.